• Đinh Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM - Địa lí
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988057806
  • Email:
   sendia2012@gmail.com
 • Cao Dũng Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên - GDQP AN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0949000678
  • Email:
   dungtuangv@gmail.com
 • Đậu Anh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên - Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   091228975
  • Email:
   sontheducdt@gmail.com
 • Trần Thị Hương Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên - Thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0393965009
  • Email:
   huongche79@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0949140163
  • Email:
   thanhnga_1604@yahoo.com.vn
 • Hồ Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0944310483
  • Email:
   vuhaphuongdt@gmail.com
 • Phan Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên - Địa lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916548687
  • Email:
   phanoanh86@gmail.com
 • Đào Thị Vừng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng - Lịch sử
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982992242
  • Email:
   locvung209@gmail.com
 • Nguyễn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên - Lịch sử
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0383447872
  • Email:
   nguyenyen2912@gmail.com
 • Lê Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0946509678
  • Email:
   ltpthao1972@gmail.com
 • Lê Thị Hoài Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0948585581
  • Email:
   hoaiduyentv@gmail.com
 • Trần Thanh Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0985980989
  • Email:
   tranhuonggiang1985@gmail.com
Thông báo
Thời tiết