Đóng lại
 • :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ - HÀ TĨNH
 • Nguyễn Quang Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982794597
  • Email:
   qtrungvl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0983644367
  • Email:
   thuha2245@gmail.com
 • Nguyễn Văn Niệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên - KTCN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979163190
  • Email:
   niemcn2908@gmail.com
 • Lê Thị Hồng Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên - KTNN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0978504045
  • Email:
   lehongthamductho@gmail.com
 • Trần Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên - Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973242059
  • Email:
   tranhuyen199@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên - Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0967632777
  • Email:
   nguyenhuyen2171987@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoa Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM - Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0918880403
  • Email:
   nguyenhoale12345@gmail.com
 • Đoàn Nữ Ái Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên - Sinh học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0976463473
  • Email:
   vanbinh03101980@gmail.com
 • Vương Thị Quỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên - Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977660138
  • Email:
   ngakhue78@gmail.com
 • Lê Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên - Hóa học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0976555804
  • Email:
   haihung555@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên - Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982339440
  • Email:
   valentine25162006@gmail.com
 • Lê Thúc Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên - Vật lý
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0936327432
  • Email:
   haolydt@gmail.com
Văn bản
Video Clip
Liên kết website