Đóng lại
 • :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ - HÀ TĨNH
 • Đặng Ngọc Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0383386216
  • Email:
   giap221984@gmail.com
 • Lê Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986988892
  • Email:
   thuythoduongphuc@gmail.com
 • Trần Thị Nguyệt Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0947287887
  • Email:
   nguyethoadt@gmail.com
 • Phan Thị Hồng Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988613707
  • Email:
   minhtin.hn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0943325156
  • Email:
   ngocthachdt79@gmail.com
 • Trần Thị Thanh Mại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0974994055
  • Email:
   ttuanmai@gmail.com
 • Đào Thúy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0948080148
  • Email:
   daothuydung1987@gmail.com
 • Phạm Thị Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0942151271
  • Email:
   linhcanh2011@gmail.com
 • Lê Xuân Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0978246080
  • Email:
   huythien2211@gmail.com
 • Trần Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915219285
  • Email:
   hoatindt@gmail.com
Văn bản
Video Clip
Liên kết website