Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
 • Hoàng Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp ủy
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915909769
  • Email:
   manhhung769@gmail.com
 • Trương Vi Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH chi ủy
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0975273383
  • Email:
   truongviquyvq@hatinh.edu.vn
 • Trần Nam Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH chi ủy
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0948080628
  • Email:
   phongtran696@gmail.com
 • Thái Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986377234
  • Email:
   thaibichngocductho@gmail.com
 • Nguyễn Quang Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982794597
  • Email:
   qtrungvl@gmail.com
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội